"...ausufernd" pro basklarinet a klavír

Autor skladby:
Parsch, Arnošt (1936) 
Opus:
100
Obsazení:
dua instrumentální

Údaje o skladbě

Názvy částí:
"...ausufernd", pro basklarinet a klavír, op.100
Funkce:
koncertní
Místo premiéry:
Brno, Setkávání evropské soud.hudby
Interpreti premiéry:
Due Boemi di Praga
Poznámka:
6.12.2000 Praha, Třídení plus, Due Boemi di Praga
Věnování:
Due Boemi di Praga

Detailní obsazení

Nástroj: Zkratka: Počet: Sólo:
basklarinet bCl 1 0
klavír Pf 1 0

Nahrávka

Signatura CD 1296
Skladba / část
"...ausufernd", pro basklarinet a klavír, op.100
Vydavatel:
2000 FORZA s.r.o.