Algoritmus návratu, pro varhany a hlas.

půvocní název: Algoritmus návratu et revertatur... per organo et vox humana

Autor skladby:
Matoušek, Vlastislav (1948) 

Údaje o skladbě

Atributy skladby:
Názvy částí:
Algoritmus návratu, pro varhany a hlas.
Místo premiéry:
Praha, Třídení plus
Interpreti premiéry:
Petr Matuszek - Bt, Michal Novenko - org
Poznámka:
prem. potrvdil autor, další prov. 2000-03-16 Praha, Atriu, Collegium Musica sacra, um.ved. V.Podrazil

Detailní obsazení

Nástroj: Zkratka: Počet:
hlas  Voc 1
varhany  Org 1