Celestial Body (clavinova: vibes)

Autor skladby:
Raclavský, Jiří (1974) 

Údaje o skladbě

Atributy skladby:
Názvy částí:
Celestial Body (clavinova: vibes)
Místo premiéry:
Brno, Studio soud. hudby

Detailní obsazení

Nástroj: Zkratka: Počet:
klavesy clav 1