Návršní plošiny, pro housle a bicí

Autor skladby:
Raclavský, Jiří (1974) 

Údaje o skladbě

Atributy skladby:
Názvy částí:
Návršní plošiny, pro housle a bicí

Detailní obsazení

Nástroj: Zkratka: Počet:
bicí nástroje Perc 1
housle (první nebo neurčeno) Vno 1