Seiachnoi per pianoforte in modo perc.

Autor skladby:
Raclavský, Jiří (1974) 

Údaje o skladbě

Atributy skladby:
Názvy částí:
Seiachnoi per pianoforte in modo perc.
Místo premiéry:
Brno, Skleněná louka

Detailní obsazení

Nástroj: Zkratka: Počet:
klavír Pf 1