Bílá oblaka, pro basklarinet, violu, kontrabas, klavír a harfu

In memoriam Gérard Grisey

Autor skladby:
Zemek (Novák), Pavel (1957) 

Údaje o skladbě

Atributy skladby:
Názvy částí:
Bílá oblaka, pro basklarinet, violu, kontrabas, klavír a harfu
Místo premiéry:
Brno, Studio III ČRo
Interpreti premiéry:
Vít Spilka-bcl, Karel Plocek-vla, Martin Šranko-cb, Olga Kalvodová-arp, Eva Horáková-pf
Věnování:
In memoriam G. Grisey

Detailní obsazení

Nástroj: Zkratka: Počet:
harfa  Ar 1
klavír Pf 1
viola  Va 1
kontrabas  Cb 1
basklarinet bCl 1