Voda, voděnka, pro smíšený sbor s klávesu E.

Autor skladby:
Vičar, Jan (1949) 

Údaje o skladbě

Atributy skladby:
Autor textu:
Žáček Jiří
Autor překladu:
Etzel Susana - do angl.
Místo premiéry:
McCook, Nebraska, USA
Interpreti premiéry:
McCook Community Chorus, sbm. Evie Caldwell

Detailní obsazení

Nástroj Zkratka Počet
klavír Pf 1