Ave, pro smíšený sbor a cappella

Autor skladby:
Teml, Jiří (1935) 

Údaje o skladbě

Atributy skladby:
Autor textu:
anonym
Místo premiéry:
Praha, Dvořákova síň Rudolfina
Interpreti premiéry:
Kühnův smíšený sbor, dir.P.Kühn
Poznámka:
Další prov.: 18.6.2010, Kostel U Salvátora, Praha 1, Gratulační koncert "Pocta tvůrcům", int.: Iuventus pedagogica a VOSK, mužská vokální skupina
Věnování:
D