Hommage a Simenon

Autor skladby:
Teml, Jiří (1935) 

Údaje o skladbě

Atributy skladby:
Podnět:
objednávka
Místo premiéry:
Praha,Čes.spolek pro kom.hudbu
Interpreti premiéry:
Due Boemi di Praga (J.Horák,E. Kovárnová)
Věnování:
Due Boemi di Praga

Detailní obsazení

Nástroj Zkratka Počet
klavír Pf 1
basklarinet bCl 1