Bilingua.Suita pro hoboj a kontrabas

Autor skladby:
Řezníček, Petr (1938) 

Údaje o skladbě

Atributy skladby:
Názvy částí:
Bilingua.Suita pro hoboj a kontrabas

Detailní obsazení

Nástroj: Zkratka: Počet:
kontrabas  Cb 1
hoboj  Ob 1