Musica da concerto pro dech.kvinteto a kontrabas

Autor skladby:
Řezníček, Petr (1938) 

Údaje o skladbě

Atributy skladby:
Názvy částí:
Musica da concerto pro dech.kvinteto a kontrabas

Detailní obsazení

Nástroj: Zkratka: Počet:
lesní roh Cor 1
kontrabas  Cb 1
fagot  Fg 1
flétna Fl 1
hoboj  Ob 1
klarinet  Cl 1