Brotsack. Elektroakustická hudba

Autor skladby:
Růžička, Rudolf (1941) 

Údaje o skladbě

Atributy skladby:
Názvy částí:
Brotsack. Elektroakustická hudba
Místo premiéry:
Praha, konc.SEAH

Detailní obsazení

Nástroj: Zkratka: Počet:
zvuková stopa tapeeam 1