I přihodilo se v oněch dnech,pro soprán,vlc a klav

Autor skladby:
Novák, Roman Z. (1967) 

Údaje o skladbě

Názvy částí:
I přihodilo se v oněch dnech,pro soprán,vlc a klav
Funkce:
koncertní
Autor textu:
Jáchym Topol a Bible
Místo premiéry:
Praha, Třídení plus
Interpreti premiéry:
Tereza Mátlová-S,Lenka Kovalov á-vlc, R.Z.Novák-pf
Věnování:
D

Detailní obsazení

Nástroj: Zkratka: Počet: Sólo:
klavír Pf 1 0
soprán  S 1 0
violoncello Vc 1 0