Zbojník Mikešík (3000), pro 2 žlobcovky a trumšajt.

a version of the No. 4 of the cycle of Destiny good cat Mikes

Autor skladby:
Matoušek, Vlastislav (1948) 

Údaje o skladbě

Atributy skladby:
Názvy částí:
Zbojník Mikešík (3000), pro 2 žlobcovky a trumšajt.
Místo premiéry:
Praha, Galerie Lichtenšt.pal.
Interpreti premiéry:
V.Matoušek a Roman Dykast-žlobcovky, Tomáš Kacler-trumšajt
Poznámka:
info: autor (včetně "(3000)" v názvu skladby)