10 dvouhl.a 10 tříhl.invencí

Autor skladby:
Matěj, Josef (1922) 

Údaje o skladbě

Atributy skladby:
Názvy částí:
10 dvouhl.a 10 tříhl.invencí

Detailní obsazení

Nástroj: Zkratka: Počet:
fagot  Fg 2