The Seven Sides of Maxine´s Silver Die, pro klavír a noneto

Autor skladby:
Komorous, Rudolf (1931) 

Údaje o skladbě

Atributy skladby:
Názvy částí:
The Seven Sides of Maxine´s Silver Die, pro klavír a noneto
Podnět:
objednávka
Místo premiéry:
Vancouver, 3.mezin.V.hud.fest
Interpreti premiéry:
Eve Egoyan-pf
Věnování:
Eve Egoyan

Detailní obsazení

Nástroj: Zkratka: Počet:
lesní roh Cor 1
klavír Pf 1
housle (první nebo neurčeno) Vno 1
viola  Va 1
violoncello Vc 1
kontrabas  Cb 1
fagot  Fg 1
flétna Fl 1
hoboj  Ob 1
klarinet  Cl 1