The Seven Sides of Maxine´s Silver Die, pro klavír a noneto

Autor skladby:
Komorous, Rudolf (1931) 
Instrumentation:
koncertantní skladby

Údaje o skladbě

Názvy částí:
The Seven Sides of Maxine´s Silver Die, pro klavír a noneto
Funkce:
koncertní
Podnět:
objednávka
Místo premiéry:
Vancouver, 3.mezin.V.hud.fest
Interpreti premiéry:
Eve Egoyan-pf
Věnování:
Eve Egoyan

Detailní obsazení

Nástroj: Zkratka: Počet: Sólo:
fagot  Fg 1 0
flétna Fl 1 0
hoboj  Ob 1 0
housle (první nebo neurčeno) Vno 1 0
klarinet  Cl 1 0
klavír Pf 1 0
kontrabas  Cb 1 0
lesní roh Cor 1 0
violoncello Vc 1 0
viola  Va 1 0