Amorosa. Písně na lidové texty různých národů

Autor skladby:
Hurník, Ilja (1922) 

Údaje o skladbě

Atributy skladby:
Autor textu:
lidové texty různých náodů
Místo premiéry:
Praha, Přítomnost
Interpreti premiéry:
Helena Janečková, Markéta Janoštíková

Detailní obsazení

Nástroj Zkratka Počet
klavír Pf 1
soprán  S 1