Amorosa. Písně na lidové texty různých národů

Autor skladby:
Hurník, Ilja (1922) 

Údaje o skladbě

Atributy skladby:
Názvy částí:
Amorosa. Písně na lidové texty různých národů
Autor textu:
lidové texty různých náodů
Místo premiéry:
Praha, Přítomnost
Interpreti premiéry:
Helena Janečková, Markéta Janoštíková

Detailní obsazení

Nástroj: Zkratka: Počet:
klavír Pf 1
soprán  S 1