Zpěvy Velkomoravské, pro smíšený sbor

Autor skladby:
Hurník, Ilja (1922) 

Údaje o skladbě

Atributy skladby:
Autor textu:
staroslověnské texty v čes.př.
Podnět:
JINÝ
Věnování:
D