Arabesky pro flétnu a harfu

Autor skladby:
Gemrot, Jiří (1957) 

Údaje o skladbě

Atributy skladby:
Místo premiéry:
Hrubý Rohozec (plánováno)

Detailní obsazení

Nástroj Zkratka Počet
harfa  Ar 1
flétna Fl 1