Ainu lindale

Autor skladby:
Fuchs, Robert (1972) 

Údaje o skladbě

Atributy skladby:
Autor textu:
Tolkien J.R.R.

Detailní obsazení

Nástroj Zkratka Počet
bicí nástroje Perc 2
klavír Pf 1
kontrabas  Cb 1
akordeon Acc 1
alt  A 2
bas  B 1
flétna Fl 2
soprán  S 1
tenor  T 2