Metamorfózy pro klavír a violoncello.

Autor skladby:
Čermáková, Věra (1961) 

Údaje o skladbě

Atributy skladby:
Místo premiéry:
Praha, Dny soudobé hudby
Interpreti premiéry:
Věra Čermáková-pf, Kryštof Lecian-vlc

Detailní obsazení

Nástroj Zkratka Počet
klavír Pf 1
violoncello Vc 1