Dětské sbory v lidovém tónu

Autor skladby:
Bůžek, Jan (1927) 
Instrumentation:
sbory

Údaje o skladbě

Názvy částí:
Dětské sbory v lidovém tónu
Funkce:
koncertní
Autor textu:
lidový