Koruna. Smíšený sbor

Autor skladby:
Bůžek, Jan (1927) 
Instrumentation:
sbor smíšený

Údaje o skladbě

Názvy částí:
Koruna. Smíšený sbor
Autor textu:
Neumann,Stanislav Kostka