Imagena

Autor skladby:
Bůžek, Jan (1927) 

Údaje o skladbě

Atributy skladby:
Názvy částí:
Imagena
Autor textu:
Bailey,Theodor

Detailní obsazení

Nástroj: Zkratka: Počet:
klavír Pf 1
tenor  T 1