Doteky

jednovětá skladba pro orchestr

Autor skladby:
Ištvan, Radomír (1959) 

Údaje o skladbě

Atributy skladby:

Detailní obsazení

Nástroj Zkratka Počet
lesní roh Cor 4
trubka  Trp 2
pozoun Trb 2
tuba  Tb 1
klavír Pf 1
housle (první nebo neurčeno) Vno 7
housle (druhé) Vno_II 6
viola  Va 5
violoncello Vc 5
kontrabas  Cb 4
fagot  Fg 2
flétna Fl 2
hoboj  Ob neurčeno
klarinet  Cl 2

Partitura

ČRo - číslo v katalogu:
8263
ČRo - hlasy:
x