Adagio dramatico e allegro

pro 12 viol a klavír

Autor skladby:
Challupper, Jiří (1914) 

Údaje o skladbě

Atributy skladby:

Detailní obsazení

Nástroj Zkratka Počet
klavír Pf 1
viola  Va 12

Partitura

Typ:
partitura
ČRo - číslo v katalogu:
01105
ČRo - hlasy:
x