Riedlbauch Václav

  • Riedlbauch
Rok narození - Úmrtí:
1947 - 2017 †
Další informace:
přejít na prezentaci

Životopis

Skladatel Václav Riedlbauch vyrůstal v muzikantském rodinném prostředí ve Strakonicích. Z jeho sourozenců se tři stali profesionálními hudebníky a jeden patří k předním českým malířům (Rudolf). V letech 1962- 68 studoval hru na akordeon u Dr. Josefa Smetany a skladbu u Zdeňka Hůly na Pražské konzervatoři. Ve studiu skladby pokračoval na Akademii múzických umění v Praze ve třídě Václava Dobiáše, u nějž absolvoval v roce 1973. Účastnil se mistrovských skladatelských kurzů Accademia Chigiana v Sieně (Franco Donatoni) a v polské Toruni (Witold Lutoslawski, Tamasz Sikorski). Riedlbauchovo kompoziční vyjadřování je opřeno o velkou zna­lost specifiky jednotlivých nástrojů a s nimi spjatou konkrétní hudební představivost. Jeho dílo zahrnuje 12 orchestrálních skladeb, z nichž vyvolala velkou pozornost formově i invenčně značně originální Smrtelná ronda pro orchestr, dále varhanní koncert a četné komorní a vokální skladby nejrůznějšího obsazení, tvorbu pro děti i pedagogickou literaturu (zejména pro akordeon). Celovečerní balet Macbeth, premiérovaný v roce 1984 na Nové scéně Národního divadla, se v Praze hrál šest sezon a balet ND s ním hostoval na festivalech u nás i v Německu a Itálii. Z jeho iniciativy vznikla unikátní přehlídka soudobé orchestrální tvorby „Pražské premiéry" (konala se každoročně v letech roce 2004 - 2009), jejíž dramaturgie byla zacílena jak na podněcování vzniku nových skladeb českých autorů, tak i na uvádění pozoruhodných děl z novější tvorby soudobých skladatelů jednotlivých evropských zemí.

Pedagogická a organizátorská činnost

1970 - 1978 učil na Konzervatoři v Praze
1971 - Hudební fakulta HAMU - katedra skladby; odborný asistent 1978 - 1985, docent od r. 1985, profesor od r. 2000;
1987 - 89 řídil jako umělecký šéf operu Národního divadla
1990 - 93 byl ředitelem programu Paláce kultury
1990 - 2004 působil jako vedoucí katedry skladby na Hudební fakulty HAMU v Praze (profesorem od r. 2000)
1993 - 1995 šéfproducent nakladatelství Panton, 1996 ředitel Pantonu
2001 - 2009 (červen) byl generálním ředitelem České filharmonie
2009 - 2010 byl ministrem kultury ČR

Ocenění

Řadě skladeb Václava Riedlbaucha se dostalo ocenění od institucí a v mnoha domácích soutěžích (Koncert-bitva pro varhany a orchestr a Sonatina za Jakuba v I. ročníku Soutěže mladých skladatelů Ministerstva kultury v roce 1973, Pastorali e concerti ve IV. ročníku této soutěže v roce 1980 - 1. cena). První cenu získal Václav Riedlbauch také ve skladatelské soutěži k Mezi­rtárodnímu roku ženy 1979 za Touženec písní, v roce 1984 získal Cenu Svazu českých skladatelů a koncertních umělců za skladbu Zpěvy a hry, příznivé ohlasy měly všechny premiény jeho děl na Týdnech nové tvorby českých skladatelů.