Rataj Michal

  • Rataj
Rok narození :
1975
Další informace:
přejít na prezentaci

Životopis

1993 - 1999: studium hudební vědy na FF UK v Praze se zaměřením na hudbu 20. století a gregoriánský chorál (diplomová práce: Liturgie květné neděle v českých chorálních pramenech)
1995: studium na Royal Holloway University of London ve Velké Británii (ranná středověká polyfonie, liturgie a dějiny hudby ranného 20. století)
1998: studium na Humboldt Universität zu Berlin a na Hochschuule für Musik Hans Eisler; (computer aided composition, hudební sémiotika
1998 - 2003: studium skladby na hudební fakultě AMU v Praze (prof. Ivan Kurz)
(teoretická diplomová práce: ...explosante-fixe... Pierra Bouleze jako souboj akustického a elektronického,
diplomní kompozice: Vítkovské oratorium)
od r. 2000: hudební dramaturg, později hudební režisér Českého rozhlasu, producent pořadu Radioateliér a portálu rAdioCUSTICA
1999 - 2001: nedokončené postgraduální studium hudební vědy na FF UK v Praze
2002: studium kompozice na Universität der Künste v Berlíně (prof. Franz Martin Olbrisch)
2003 - 2006: doktorandské studium na HAMU v Praze, obor elektroakustická a multimediální tvorba (dizertační práce na téma Elektroakustická hudba a vybrané koncepty radioartu
jaro 2004: Artist-in-Residence v MuseumsQuartier Wien (stipendium Rakouské vlády)
od r. 2005: odborný asistent na katedře skladby HAMU pro obor elektroakustická a multimediální hudba
2007 - 2008: Fulbright Scholar v Center For Music And Audio technologies na University of California, Berkeley

Veřejné aktivity

-člen skupiny EBU Ars Acustica
-člen sdružení SHOCK - Soudobá Hudba Otevřená Celé Kultuře
-přednášky o dějinách hudby 20. století, zvuku a hudebních technologiích (New York University Prague, Univerzita 3. věku v Praze, FF UK, FAMU, FAVU, DAMU ad.)
články, hudební kritiky a statě pro deníky (Lidové noviny), hudební publikace (Harmonie, Opus Musicum, HIS Voice, Revue Souvislosti ad.)
soustavná kompoziční činnost převážně v oblasti elektroakustické, komorní instrumentální a multimediální tvorby
realizované nahrávky u labelů EMI, Radioservis, HisVoice
účast na evropských festivalech (V:NM Graz, AudioArt Kraków, NextWave Praha, Multiplace Bratislava)
autor scénické hudby pro televizi, rozhlas, divadlo a taneční představení
autor zvukové grafiky ČRo 3 - Vltava (2002)