Pálka Tomáš

  • Pálka
Rok narození :
1978
Další informace:
přejít na prezentaci

Životopis

1996 maturita na gymnasiu Vídeňská v Brně
1996 přijat na Konzervatoř v Brně ke studiu kompozice u Pavla Zemka-Nováka
1997 - 2002 klavírní spolupráce v orchestru Národního divadla v Brně
1998 - 2001 člen smíšeného komorního sboru (bas-baryton) Musica Da Camera v Brně pod vedením sbormistra Martina Franze
od 1998 houslista v orchestru Musica Figuralis (Přerov, Brno) pod uměleckým vedením Marka Čermáka
2000 zakončení studia na konzervatoři maturitou a kantátou pro komorní orchestr VERŠE PSANÉ PRO MLČENÍ
2000 přijetí ke studiu na Akademii múzických umění (AMU) v Praze do kompoziční třídy Marka Kopelenta
2000 - 2003 externí spolupráce s Pražským filharmonickým sborem (bas)
od 2002 spoluzakladatel a člen skladatelského sdružení KONVERGENCE (Praha), jehož náplní činnosti je veřejné uvádění děl skladatelů mladé generace z celého světa
2003 pedagog na ZUŠ Biskupská v Praze - obor kompozice a improvizace
2003 titul BcA., zakončení bakalářského stupně prostorovou skladbou PODMALBA pro komorní orchestr a sbor
2004 rezidentní pobyt v Paříži, pozvání organizací SACEM na vytvoření skladby pro komorní soubor Calliopée
2005 titul MgA., obhajoba magisterského stupně kompozicí ...VYNÁŠÍŠ MĚ VZHŮRU... pro symfonický orchestr
od 2005 pedagog na Konzervatoři v Brně - hudební teorie
2005 pokračování ve studiu na AMU v doktorandském programu u Milana Slavického
2009 předseda skladatelského sdružení Konvergence

Tomáš Pálka vystudoval kompozici na brněnské konzervatoři u Pavla Zemka-Nováka a dále na hudební fakultě AMU u Marka Kopelenta. V roce 2002 spoluzaložil skladatelské sdružení KONVERGENCE (Praha), jehož náplní činnosti je veřejné uvádění děl skladatelů mladé generace z celého světa. Inspirace tvorby: "Ve svých skladbách se zaměřuji k vyjadřování svého vztahu k duchovním hodnotám. Současně se v nich přikláním spíše ke statickému plynutí hudebního dění v hladině nižší dynamiky. Hudební dynamika a také hudební čas se staly v mé kompoziční práci jedněmi z nejdůležitějších hudebních parametrů. Celkově se v kompozici přikláním k jednodušší strukturaci. To je významným faktorem přispívajícím ke srozumitelnosti mé hudby směřující k subtilním, introvertním a kontemplativním rovinám. K mým hudebním vzorům se řadí především skladatelé jako Anton von Webern, Morton Feldman, Giacinto Scelsi, Görgy Ligeti, Pavel Zemek-Novák, Olivier Messiaen, Witold Lutosławski, Arvo Pärt, György Kurtág..."