Novák Roman Z.

  • Novák R
Rok narození :
1967
Další informace:
přejít na prezentaci

Životopis

Skladatel a sbormistr Roman Z. Novák se začal učit hrát na klavír ve svých šesti letech. V roce 1977 emigroval se svými rodiči do Západního Německa. Zde se začal (1985) soukromě skladatelsky vzdělávat (J. Mainka). Po pádu komunismu, v roce 1990, se přihlásil ke studiu na pražské HAMU a v letech 1991 - 97 zde studoval kompozici u Marka Kopelenta. Jako začínající skladatel se zúčastnil prázdninových kurzů v Darmstadtu (1990) a mezinárodních skladatelských kurzů v Českém Krumlově (od r. 1996). V roce 1995 získal 2. cenu v Mezinárodní skladatelské soutěži Pražského jara. Postupně se ve své tvorbě stále více věnuje multi-komunikačním projektům, přičemž využívá uměleckého tance i znakové řeči hluchoněmých lidí. Ve své novější tvorbě usiluje o svéráznou verzi "Gesamkunstwerku". Patřil k zakládajícím členům souboru "ARTn" (1998), který se pod jeho vedením specializoval na provádění novinek multimediálního charakteru. Soustavně se věnuje rovněž dirigentské činnosti, je uměleckým vedoucím Zpěváckého spolku Hlahol (od r. 1999) a vede Chrámový sbor v Praze-Modřanech. Je členem občanského skladatelského sdružení Ateliér '90.

 

 

 

Skladby

Skladba Rok vytvoření Partitura Nahrávka Dostupné
v HIS
Dostupné
v ČRo
Svatá Ludmilo
skladba pro smíšený sbor
2012
South of no North
pro komorní soubor
Smyčcový kvartet
Smuteční hudba pro nedělní odpoledne připomínající...,pro 3 ženská sóla,kom.sbor, nástroje,pás a rec
Scenes behind my closed eyes
pro bicí nástroje
2012
Prosím žádné city..., ne na tomto světě, pro housle a varhany
Pohled v zrcadle je jen náznak skutečnosti a čin
klarinet, vcello a klavír
Audio
Obejmi lehce, čistě, vroucně, nekonečně, pro fl, 2 cl, smyčce a klavír
pro komorní orchestr a klavír
Score
O čase hloubkou obklopeném. Smyčcový kvartet.
Nazývají to láskou
Vícekomunikační kompozice
Narodil se. Kompozice pro soprán, alt, recitaci, soudobý tanec, diaprojekci a 15 instrumentalistů
spoluautorka Sylva Smejkalová (někdy se neuvádí)
Music U 4 pro komorní orchestr
Music 4 U
pro komorní orchestr a mgf. pás
Audio
Můj opak se odráží v pohybu jejího těla, jehož bytí je slyšet v mlčení. Hudba k tanci pro 6 nástrojů
Mezi supy a slepicemi, pro symfonický orchestr
La pieta pro soprán, tenor, violu a klavír
Když slyším tvůj dech, vzpomenu si na barvu tvého pohledu, která přehluší zvuk v mých uších, pro 2 ženské hlasy a klavír
Jo. Yo. Snílkové a ignoranti. Muzikál.
německy: Träumer ubd Weggucker
Jen jednou si odpočinout, jako myš v pasti
Jako zkamenělé zdi, ztracené po milování, pro sólový klavír

Zobrazeny záznamy 1 - 20 z 37 nalezených.