Mittner Jiří

  • Mittner
Rok narození :
1980
Další informace:
přejít na prezentaci

Životopis

Jiří Mittner je povoláním inženýr ekonomie, vystudoval Fakultu mezinárodních vztahů na Vysoké škole ekonomické v Praze. Na Pražské konzervatoři studoval obory klavír a skladbu, v současnosti zde vyučuje externě obor hudební teorie pro zahraniční studenty (získal titul Diplomovaný umělec). Jeho skladby jsou nahrány Českým rozhlasem (1. Symfonie, instrumentální sonáty, klavírní preludia, ad.) a vychází tiskem (sonáty pro trubku, violoncello, violu, kontrabas). Uplatňuje se též  interpretačně jako klavírista, sbormistr a houslista.