Medek Ivo

 • Medek
Rok narození :
1956
Další informace:
přejít na prezentaci

Životopis

Prof. Ing. MgA. Ivo Medek, Ph.D 
 
Vzdělání:
1980 – VUT FAST v Brně – Ing.
1989 – HF JAMU obor Kompozice – MgA.
1997 – HF JAMU obor  Teorie kompozice – Ph.D
2001 – HAMU Praha – habilitace – Doc.
2007 – AMU Praha – profesorské řízení – Prof.
 
Přehled zaměstnání:
1980 – 1997 – VUT v Brně – odborný asistent
od roku 1990 do současnosti – padagog HF JAMU
2002 – 2008 děkan HF JAMU
2008 – 2010 proděkan HF JAMU pro vědu, výzkum a dislokace
od r. 2010 – rektor JAMU
 
Akademické funkce:
do r. 2002    – člen senátu JAMU
2002 – 2008 – děkan HF JAMU
2008 – 2010 – proděkan HF JAMU
2010 – 2014 – rektor JAMU
od r. 2013 místopředseda pro vnější vztahy České konference rektorů
 
Odborná činnost:
 
Pedagogická
 

 • výuka ve všech stupních studia na HF JAMU, vedení dalších doktorandů na VŠMU a AMU
 • prezentace, workshopy a přednášky na celé řadě vysokých uměleckých škol (např. CalArts Los Angeles, University of Southern California,  University of California Santa Barbara, UC Davis, Chapman University, University of North Texas, California State University, Royal Conservatory Haag, Eschola Superior de Musica Lisabon, Eschola Superior de Musica Porto, Conservatoire Rotterdam, Mozarteum Salzburg, Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, Universität für Musik und darstellende Kunst Graz, ARTEM, Mahidol University Bangkok, Music Academy Lodz, VŠMU aj.) člen renomovaného Composers–Forum na Darmstadtských kurzech 1990, přednášky a prezentace pro Gesellschaft für Neue Musik Köln, Zentrum für Neue Musik Dresden nebo Zentrum für Neue Musik Weimar,
 • vedení pravidelných mezinárodních kurzů pro skladatele a perkusionisty – Percussion Workshop Trstěnice


Umělecká

 • - autor více než padesáti orchestrálních, komorních a elektroakustických skladeb, řada z nich byla provedena na významných pódiích v Evropě, Asii i Americe v podání předních světových interpretů, souborů a dirigentů (Carine Levine, ensemble recherche, Zsolt Nagy, Mark Pekarski, Mutsuko Aizawa, Moscow Contemporary Music Ensemble, Cluster Ensemble, Trio Contraste, Aeolian Trio, Nova Musica, Zeitgeist Ensemble, Daniel Kienzy, DAMA DAMA, PluralEnsemble Madrid, Israel Contemporary Players, aj.), natočena na CD i vysílána v televizích a rozhlasech včetně zahraničních.
 • - jeho skladby zazněly na předních mezinárodních pódiích – např. Darmstadtské kurzy, Varšavský podzim, Pražské jaro, Moskevský podzim, Cluj Modern, Wiener Festwochen, Audio Art Krakow, New Music Seria Los Angeles a dalších mezinárodních festivalech v Lodži, Bytomi, Corku, Grazu, Kyjevě, Lvově, Kasselu, Heidelbergu, Dortmundu, Kolíně nad Rýnem, Dallasu, Amsterdamu, Enschede, Madridu, Tel Avivu a dalších městech
 • - několik ocenění a cen v našich i mezinárodních soutěžích a řada objednávek od sólistů, organizátorů a nadací.
 • - mezi nejúspěšnější skladby patřily vždy kompozice pro bicí nástroje psané nejen pro soubor DAMA DAMA, ale i pro další vynikající perkusionisty (např. Tomáše Ondrůška, Felixe Péreta, Martina Opršála) a dále pak skladby z posledních let psané pro  různé komorní soubory „11 Gestalten des Mondscheins“  (Moscow Contemporary Music Ensemble, Ars Incognita), „Zvětšenina deváté podoby“ (Mondschein Ensemble), „Wings“ (ensemble recherche), Coalitus (Aeolian Trio) i kompozice symfonické - „Grain“ – koncert pro flétnu a orchestr (Carine Levine, Janáčkova filharmonie a Petr Vronský), Immemorial Shapes (PluralEnsemble, dir. Zsolt Nagy,nebo týmová symfonie „Byly časy, byly“ (SF Brno a Vladimír Válek)
 • - od 90. let věnován speciální zájem tvorbě a realizaci multimediálních projektů individuálních (Světy bez hranic, Adam a Eva, Křížení) i týmových (v rámci brněnského kompozičního týmu společně s Aloisem Piňosem a Milošem Štědroněm – opery „Věc Cage“ - mj. s Magdalenou Koženou (režie Peter Scherhaufer, dir. Jan Zbavitel), „Anály předchůdců avantgardy“, již zmíněná symfonie „Byly časy, byly“ a aktivity v rámci spolupráce se spoluzakládajícími členy Ensemble Marijan –  Markétou Dvořákovou a Janem Kavanem - multimediální projekty „Ohně“, „OT301“, Soundscapes (Ad libitum festival Varšava, Audio Art) či opery „MrTvá?“, která byla úspěšně provedena i na Varšavské jeseni 2007) a Alice in Bed v produkci Národního divadla Brno – obě společně s Markétou Dvořákovou
 • - výrazný zájem i o hudební improvizaci ve všech jejích podobách – od aktivní účasti v mezinárodním projektu „Different Hearing“ pro děti až po uměleckou improvizaci jako člen Ensemble Marijan, s nímž absolvoval desítky koncertů po celé Evropě a v USA, přednášky na několika konferencích, např. na European Conference of Improvisation in Music v Haagu (2004), 2nd UNESCO World Conference on Art Education Seoul 2010 nebo Ad libitum... ve Varšavě (2006, 2012)
 • vývoj vlastní kompoziční metody založené na  výstavbě a organizaci nezávislých hudebních procesů a její teoretické uchopení a zobecnění nejen na oblast hudby
 
 
Teoretická, výzkumná a publikační
 
- zobecnění vlastních kompozičních přístupů (Medek,I.: Úvod do procesuality jako komplexní kompoziční metody, JAMU 1999)  zkoumání zákonitostí výstavby řádu skladby s užitím obecných kompozičních principů (Medek,I.,Piňos,A.: Řád hudební kompozice a prostředky jeho výstavby, JAMU 2004)
- autor několika desítek textů pro odborné hudební časopisy (např. Czech Music, His Voice, Ticho, Opus Musicum, Hudební rozhledy, aj.) i zahraniční publikace (Grove, Beitrage für elektronische Musik, aj.)
- v letech 1999 – 2004  členem řešitelského týmu vědeckovýzkumného záměru MŠMT zaměřeného na teorii soudobé kompozice
- 2008 – 2010 garantem projektů ESF - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
- spoluřešitelem projektu GAČR „Výzkum post-indeterministických kompozičních metod: komponování hudebních animačních programech a v hudební výchově“ na jehož základě vzniklo několik publikací, na kterých se autorsky podílel (Hudební nástroje jinak, 2013, Composing in Classrooms, 2014) společně s V. Zouharem, J. Šťastným, M. Synkem, G. Všetičkovou, J. Kopeckým a G. Coufalovou. 
 
Organizační
 
člen vědeckých a uměleckých rad MU, JAMU, UPOL, HAMU a FU OU, HUAJA Banská Štiavnice
člen prezidia České hudební rady
člen grémií MK ČR
spoluzakladatel souborů Ars incognita, Ensemble Marian
spoluzakladatel mezinárodních kurzů pro skladatele a perkusionisty – Percussion Workshop Trstěnice,
spoluzakladatel mezinárodní konference MUSICA NOVA
hlavní organizátor mezinárodního festivalu Setkávání nové hudby Plus

 
 
 

 

Skladby

Skladba Rok vytvoření Partitura Nahrávka Dostupné
v HIS
Dostupné
v ČRo
11 Gestalten des Mondscheins, pro 7 nástrojů.
pro flétnu, klarinet, klavír, bicí, housle, violu a vcello
Audio
11 podob měsíčního svitu, pro komorní soubor
3:1, pro 1 interpreta,hrajícího na klavír a marimb
Absurdarium
Multimediální kompozice
1997
Adai
pro klavír a 3 hráče na bicí
1986 Audio
Adam a Eva
Planetární oratorium - multimediální projekt
1994
Adledaivan
pro 4 hráče na bicí a klavír
1990 Audio
Alter-Ego
Dvojkoncert pro basklarinet, klavír a orchestr
2015
Anály avantgardy dokořán aneb Věc Cage
týmová komorní opera
1995
Anály předchůdců avantgardy aneb Setkání slovanských skladatelů. Opera
spoluatoři: A. Piňos, M. Štědroň
Básník
Přepracovaná část týmového multimediálního projektu Ohně. Spoluautoři Markéta Dvořáková a Jan Kavan
Bloudění ve známé krajině
Buřinky a židle, pro 3 hráče na bicí
Byly časy, byly, pro symfonický orchestr + vokál
spoluautoři: A. Piňos, M. Štědroň
Cepheidy
pro 4 hráče na marimbu,vibrafon a klavír
1991 Audio
Circulus vitiosus, pro komorní soubor
Con Cor, pro lesní roh sólo.
Cymbaliana pro 1 hráče na bicí nástroje a el. pás
Dávné příběhy /Ancient Stories/
pro mS a bicí nástroje
2000 Audio
Fests
pro 3 hráče na bicí a klavír
1993 Audio

Zobrazeny záznamy 1 - 20 z 57 nalezených.