Mařatka Kryštof

  • Mařatka
Rok narození :
1972
Další informace:
přejít na prezentaci

Životopis

1992 - absolvoval studium klavíru a skladby na Konzervatoři v Praze
1993 - začal studovat skladbu na pražské HAMU (u Petra Ebena)
1994 - trvale se usazuje ve Francii (obdržel roční stipendium od Francouzského institutu v Praze)
1998 - nahrávka Mařatkových komorních děl u firmy Lyrinx, studium informačních hudebních technologií na roční stáži v pařížském IRCAM
1999 - laureátem Fondation Natexis (prestižní nadace-patron francouzských hudebníků)
2001 - nahrávka jeho komorních skladeb získala ocenění od Academie Charles Cros
2002 - česká premiéra skladby Luminárium s Talichovým komorním orchestrem; hudba k němému
filmu Přemysla Pražského "Batalion", uvedenému v rámci "České sezóny" ve Francii
2003 - prestižní turné se souborem Trio Grieg po západoevropských metropolích; uvedení skladby
Luminárium na Pražském jaru s Pražskými symfoniky
2004 - svět. premiéra symfonické skladby Otisk; česká premiéra koncertu pro violu a smyčcový orchestr
Astrophonie na Pražských premiérách 2004
2005 - nahrávka Luminária pro firmu Arion; d'Action Artistique (AFAA) ho vybrala v roce 2005 jako
"hudebního experta výběrové komise" pro programy "Villa Médicis hors les mures" a "Villa  Kujoyama" v Japonsku.
2006 - Grand Prix Tansman a Cena publika za koncert pro klarinet Luminarium v Tansmanově soutěži
v Lodži
2007 - premiéra melodramu Čtyřnohá vrána v Salle Messiaen v budově Radio France, Paříž; česká premiéra téže skladby na přehlídce soudobé hudby "Pražské premiéry 2007" (26. 3.); obdržel cenu francouzské Akademie umění (l'Académie des Beaux-Arts) Prix Pierre Cardin