Janošík Michal

Rok narození :
1972
Další informace:
přejít na prezentaci

Životopis

Studoval skladbu na pražské HAMU u Petra Ebena (obor skladba, 1991 - 96, MgA.). V současnosti působí jako pedagog na Janáčkově konzervatoři v Ostravě, vyučuje hlavní obor skladbu, hudebně teoretické předměty, počítačovou notografii a instrumentaci. Nadále se věnuje vlastní kompoziční práci, jeho tvorba je silně ovlivněna zejména etnickou hudbou a pozdním minimalismem.