Hybler Martin

  • Hybler M
Rok narození :
1977
Další informace:
přejít na prezentaci

Životopis

1991-1993 studium na Střední průmyslové škole strojní v Liberci, ale současně také docházel na soukromé hodiny hudební teorie a skladby v Praze u Jiřího Rady. Píše řadu klavírních a houslových skladeb.
1993-1999 studium skladby na Pražské konzervatoři u prof. Bohuslava Řehoře, prohlubuje své skladatelské zkušenosti a postupně transformuje svou hudební řeč do osobitější podoby (sonáty pro sólové nástroje i komorní skladby pro různá často netradiční nástrojová seskupení, např. Spáč v úvalu pro dvě kytary, dvě violy a tam-tam, Tři trpaslíci pro klavír, trubku-pikolu a flétnu, Preludia pro smyčcová kvarteta). Roku 1997 začal paralelně se skladbou studovat také dirigování u prof. Jaroslava Vodňanského a prof. Miroslava Košlera.
1999 zakončil konzervatorní studia skladbou Pompeje pro velký symfonický orchestr (neprovedeno), na absolventském koncertu zazněla jeho skladba Tři reminiscence pro smyčcový orchestr a bicí nástroje, za kterou ještě téhož roku obdržel 2. cenu ve skladatelské soutěži mladých autorů „Generace".
2000-2005 byl posluchačem Akademie múzických umění v Praze v kompoziční třídě prof. Václava Riedlbaucha.
2000 jako nejmladší autor se objevuje na programu 55. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro, kde zazněla v premiéře jeho skladba Vzpomínání - Pocta Zdeňku Fibichovi pro smyčcový orchestr.
2001 účastníkem Mezinárodního festivalu soudobé hudby Silk Sound Road v Kyrgyzstánu, kde na zahajovacím koncertě v hlavním městě Bischkeku premiéroval spolu se svým kolegou, kytaristou Štěpánem Matějkou, svou skladbu „La musica della luna" pro kytaru a klavír.
2002 zakončil bakalářský stupeň Koncertem pro klavír a orchestr .
2003 půlroční pobyt na Vysoké hudební škole v Hamburku ve skladatelské třídě prof. W.A. Schultze.
2004 završil magisterské studium symfonickou skladbou Mezi iluzí a realitou.
2004-2005 pracuje jako hudební redaktor v nakladatelství Editio Bärenreiter.
2005 pokračoval ve studiu skladby a teorie skladby na Akademii múzických umění v Praze v doktorském programu (Ph.D., 2009, u prof. Ivana Kurze).

Hyblerovo tvůrčí uplatnění zasahuje převážně do oblasti tzv. vážné (koncertní) hudby. Vedle koncertantních skladeb pro nejrůznější nástrojová seskupení píše i hudbu scénickou. Jako aranžér upravuje a instrumentuje skladby starých mistrů i hudbu nonartificiální. Působí též jako korepetitor na baletní konzervatoři.