Hrabánek Pavel

  • Hrabánek
Rok narození :
1946
Další informace:
přejít na prezentaci

Životopis

Houslista a skladatel Pavel Hrabánek se hudbě věnuje od svých osmi let. Komponování jej začalo vážně zajímat až v době studií na Pražské konzervatoři, od roku 1979 studoval kompozici na Akademii muzických umění v Praze. Studia zakončil v roce 1985 symfonií Dove. Ve stejné době už působil i jako houslista Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK a působí zde dodnes.

Získal ocenění v několika skladatelských národních soutěžích a jeho práce byly uvedeny na pražském festivalu Dny soudobé hudby a nahrány Československým rozhlasem.

Jako skladatel chtěl v počátku navázat na tzv. moderní klasiky 20. století, zejména na skladatelskou avantgardu působící v letech po I. světové válce. V současné době však tento směr opouští ve prospěch osobitého kompozičního projevu, který odráží jeho dlouholeté zkušenosti hráče v komorním, operním či symfonickém orchestru. Zabývá se také elektronickou a počítačovou hudbou.