Hálek Václav

Rok narození :
1937

Životopis

Absolvoval studium klavíru na Pražské konzervatoři a studium skladby na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze, je autorem řady koncertních děl a duchovních skladeb, psal též filmovou a scénickou hudbu. Jako známý mykolog-amatér spolupracuje při vydávání atlasů hub a vydal i zcela unikátní publikaci o hudbě hub - Hudební atlas hub. Jak zpívají houby, vyd. Fontána, Praha 2003.