Gregor Čestmír

  • Gregor
Rok narození - Úmrtí:
1926 - 2011
Další informace:
přejít na prezentaci

Životopis

Čestmír Gregor, skladatel, hudební teoretik a publicista se narodil v muzikantském prostředí, dědeček byl kapelníkem, jeho otec Josef byl známým hudebním pedagogem. Po ukončení reálného gymnázia v Brně (maturita 1945) vstoupil na konzervatoř tamtéž (od září 1945, skladba u Jaroslava Kvapila). Po přerušení studia v důsledku těžkého onemocnění pokračoval u J. Kvapila jako mimořádný posluchač na JAMU (1950-54). V letech 1945-47 studoval též hudební vědu na brněnské univerzitě.
V praxi začal jako skladatel ve svobodném povolání (do srpna 1968 patřil k nejprovozovanějším českým symfonikům). Jako hudební kritik a publicista se uplatňoval od roku 1946. Po přesídlení na Ostravsko v polovině 50. let byl krátce tvůrčím tajemníkem tamní pobočky Svazu čs. skladatelů (1958-59) a od října 1959 nastoupil do ostravské stanice Čs. rozhlasu jako vedoucí jejího hudebního vysílání. V letech 1965-70 studoval znovu na JAMU, tentokrát jako řádný posluchač a získal absolutorium. V roce 1972 byl po politických prověrkách z rozhlasu vyobcován a dostal roční nepodmíněný zákaz publikování slovem i hudbou. V roce 1976 přesídlil do Prahy, kde poté působil jako skladatel, hudební teoretik a publicista.