Graham Peter vlastním jménem Šťastný, Jaroslav

  • Graham
Rok narození :
1952
Další informace:
přejít na prezentaci

Životopis

Peter Graham (umělecký pseudonym Jaroslava Šťastného - Pokorného) vystudoval na brněnské konzervatoři hru na varhany u Josefa Pukla a kompozici u Bohuslava Řehoře. Ve studiu pokračoval na Janáčkově akademii múzických umění ve třídě Aloise Piňose, absolvoval roku 1980 Trojkoncertem pro lesní roh, housle, klavír a orchestr (oceněno ve skladatelské soutěži Ministerstva kultury ČSR a na soutěži JAMU v témže roce). Po dokončení vysoké školy prošel řadou zaměstnání - byl korepetitorem tanečního oddělení brněnské konzervatoře, rozhlasovým hudebním režisérem, dělníkem Českého hudebního fondu a učitelem na hudební škole. V současnosti učí na katedře kompozice a dirigování Hudební fakulty Janáčkovy Akademie múzických umění v Brně. V letech 1993 až 2009 se jako dramaturg podílel na organizaci mezinárodního festivalu soudobé hudby v Brně (Expozice nové hudby).

Hlavní Grahamovou doménou je skladatelská tvorba, jež má široký stylový i žánrový záběr, i když převažují intimně laděná komorní díla s výrazným hledačským impulsem. Jeho skladby se pravidelně objevují na koncertech soudobé hudby v Praze, Brně, Ostravě i dalších městech a setkávají se s velkým ohlasem i v zahraničí (Velká Británie, Německo, Polsko, Rakousko, Itálie, Rumunsko, Nizozemí, Švédsko, Francie, USA a další země). Za svou komorní kantátu Der Erste získal třetí cenu v mezinárodní soutěži skladeb na texty Franze Kafky v rámci pražského festivalu Musica iudaica 1993. Komorní orchestr Reykjavík si vybral tuto kantátu do svého programu v rámci své české koncertní sezóny 2008/2009 (prov. 7. 2. 2009 v sále Kammersveit Reykjavík, Reykjavík). Jeho raný Smyčcový kvartet č. 1 byl s úspěchem proveden světoznámým souborem Arditti String Quartet na druhém ročníku pražského festivalu soudobé hudby Contempuls (9. 11.2009).