Emmert František Gregor

  • Emmert
Rok narození - Úmrtí:
1940 - 2015
Další informace:
přejít na prezentaci

Životopis

Dětství prožil v severních Čechách (v bývalých Sudetech, otec byl německé národnosti). Studovat odešel do Prahy, kde nejprve absolvoval Vyšší hudebně pedagogickou školu (1954-56). Poté studoval klavír (u prof. Lva Esche) a kompozici na Pražské konzervatoři (1956- 1961). Ve studiu skladby pokračoval na Janáčkově akademii múzických umění v Brně u prof. Jana Kapra (1961- 65) a v rámci umělecké aspirantury u prof. Miloslava Ištvana (1967- 70). Po skončení aspirantury nastoupil jako odborný asistent pro hudební teorii na JAMU (1970), od roku 1975 vyučoval též hlavní obor skladbu. Roku 1991 byl habilitován na docenta, v roce 2006 jmenován prezidentem republiky profesorem (2. 5.). Skladatelsky se prosadil zejména v oblasti symfonické, komorní a vokální hudby, postupně v jeho tvorbě zcela převážila duchovní inspirace křesťanskou vírou.

Významná provedení:

Vánoční oratorium, 1971 Drážďany
Sluneční země (premiéra 1975, Státní filharmonie Brno, dir. Zdeněk Košler)
Sedmá symfonie (premiéra 1981, SFB, dir. František Jílek)
Motetto Salmo 22 (premiéra 2002, Weimar, prov. Trio pianowo)

Ocenění

1975 - Krajská cena Leoše Janáčka
1975 - Zvláštní cena SČSKU a ČHF (za skladbu "Zpěvavá krajina")
1985 - Skladatelská soutěž sborových skladeb Jihlava (Maminčiny oči)
1996 - Cena ČRo 3 - Vltava "Berla sv. Vojtěcha"
1998 - Hlavní cena Musica Sacra Brno (za "Proprium Svatodušní")