Červenková Milada

Rok narození :
1947
Další informace:
přejít na prezentaci

Životopis

Milada Červenková (rozená Orságová) se narodila v rodině učitelů hudby, kteří od dětství podporovali její všestranné hudební nadání včetně tvůrčího. Profesionální vzdělání získala na Konzervatoři v Brně (1962–1968) v oborech housle (J. Stanovský) a klavír (Z. Zámečníková). Po absolutoriu nastoupila jako houslistka do Moravské filharmonie v Olomouci, kde působila v letech 1968–2005. Nejdříve komponovala autodidakticky a posléze studovala kompozici u profesora M. Báchorka na Konzervatoři v Ostravě, kde absolvovala  v roce 1990 (Passacaglia  pro velký orchestr).
Autorka patří ke generaci českých skladatelů, jejichž dílo se formovalo na pozadí syntézy vývojových proudů hudby 20. staletí. Ve své dosavadní - převážně instrumentální komorní tvorbě - klade důraz na osobitou stylizaci nosných melodických nápadů se zdůrazněním jejich rytmické podstaty, přehledného členění větších formálních celků a logického utváření jejich skladebné tektoniky. Své tvůrčí názory opírá o dlouholeté praktické orchestrální zkušenosti, na jejichž základě dovede odhadnout posluchačskou účinnost skladby i její hráčskou zajímavost a vděčnost.
Skladatelčina díla byla provedena na koncertech Asociace hudebních umělců a vědců v Praze, Olomouci, Brně, Ostravě a Plzni. Za Sonátu pro housle a klavír získala v roce 1993 Prémii Českého hudební fondu. V témže roce zazněl autorčin smyčcový kvartet na festivalu v Heidelbergu (Bundesrepublik Deutschland) a následně v roce 1996 napsala autorka kompozici „Hommage á  Heidelberg“ k oslavě 800 let jeho založení, kde byla také provedena na festivalovém koncertu.
Významnější skladby autorky jako orchestrální Passacagliu, Houslovou sonátu, Smyčcový kvartet, Pastorální suitu a Hudbu pro žestě nahrál Český rozhlas pro prezentaci soudobé hudby na stanici Vltava.
 

Skladby

  Skladba Rok vytvoření Partitura Nahrávka HIS ČRo Košík
Kaliya - Lila 2008
Light and Simply 2012
Schubertiana 2009
Šest kusů pro smyčcové trio
V krabici od bot 2013

Označit vše na stránce

Zobrazeny záznamy 1 - 5 z 5 nalezených.