Vöröšová Jana

  • Vöröšová
Rok narození :
1980
Další informace:
přejít na prezentaci

Životopis

Hudební vzdělání získala nejprve na Pražské konzervatoři (obor skladba u Bohuslava Řehoře). Poté pokračovala ve studiu skladby na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze u Václava Riedlbaucha. V roce 2006 absolvovala roční stáž na Koninklijk Conservatorium Brussel, kde se seznámila nejen s nejmodernějšími technologiemi elektronicky zpracovávaného zvuku, ale i nejrůznějšími analyzačními metodami. Zúčastnila se workshopů známých soudobých skladatelů a pravidelně navštěvovala hodiny předních belgických pedagogů. Absolvovala také tříměsíční tvůrčí pobyt v Paříži. Spolupracuje s umělci různých odvětví: tanec, film, hudebně-literární představení. Od dětství se věnuje sborovému zpěvu, nyní je členkou Pražského katedrálního sboru, který se soustřeďuje na provádění hudby baroka a renezance. Její skladby byly hrány na festivalech Orfeo (SR), Pražské premiéry (ČR), Festival Citta di Castello (IT), Festival Calliopé (FR). Na Pražských premiérách 2007 zazněl její komorní písňový cyklus Bouillon v podání Daniely Smutné a Kateřiny Englichové. Z podnětu knihy anglického satirika Jonathana Swifta "Gulliverovy cesty" vznikla orchestrální skladba stejného názvu, kterou premiéroval (5. 3. 2007) Komorní orchestr Berg. Nahrávka vyšla na CD "NuBerg 2007" ve spolupráci s Hudebním informačním střediskem jako příloha časopisu His Voice (1/2008). Ve skladatelské soutěži ze skladeb mladých českých autorů, které Orchestr Berg premiéroval v roce 2009 (NUBERG 09) vyhrála 1. cenu její orchestrální skladba "Havran a moře", jež zároveň získala i cenu posluchačů.