Bakla Petr

  • Bakla
Rok narození :
1980
Další informace:
přejít na prezentaci

Životopis

Petr Bakla se narodil v roce 1980 v Praze. Ve svých skladbách využívá základních, schematizovaných hudebních útvarů, zejména chromatické a celotónové stupnice. Zajímají ho situace, ve kterých se tato "ještě-ne-hudba" stává "už-hudbou", vyhledává polohy a souvislosti, v nichž zdánlivě triviální a prázdné útvary mohou nabývat zvláštní expresivity a energie. Svého druhu redukcionistický přístup, založený na práci se "základním" hudebním materiálem, vede někdy k hudbě poměrně komplikované a abstraktní, jindy k nenápadně ironickému a subverzivnímu dialogu s hudbou minulosti (obvykle evropské nebo americké poválečné avantgardy) a k pohrávání si s různými na dřeň obnaženými klišé, jejichž prostřednictvím Bakla nenápadně ("strukturálně") paroduje klasické postupy nebo, a to častěji, některé institucionalizované skladatelské techniky a estetiky současnosti. Obvyklým rysem Baklových skladeb je také práce se simultánním průběhem dvou zvukových vrstev, které, ač zpravidla dynamicky výrazně odlišené na způsob "figury a pozadí", nejsou ve vztahu vzájemné podřízenosti – jsou rovnocenně důležité a společně generují specifické napětí.

Baklovy skladby byly uvedeny v ČR, Německu, Rakousku, Švýcarsku, Španělsku, Itálii, Francii, Polsku, Nizozemí, USA (New York, Boston, San Diego ad.), v Arménii či na Ukrajině, často v podání renomovaných interpretů a na jejich objednávku.

Petr Bakla studoval na Akademii múzických umění v Praze, zúčastnil se skladatelských kurzů a workshopů doma i v zahraničí, byla mu udělena stipendia a tvůrčí pobyty.
Je samoukem.

kontakt: bakla@volny.cz