Zouhar Vít

  • Zouhar Vít
Rok narození :
1966
Další informace:
přejít na prezentaci

Životopis

1980 - 84 - soukromé studium hudby u svých rodičů (otec skladatel Zdeněk Zouhar - skladba a hudební teorie, matka - dějiny hudby aj.)
1984 - 89 - studium skladby na Janáčkově akademii múzických umění v Brně u Miloslava Ištvana (1989, MgA., cum laude)
1988 - účast na letních mistrovských kursech u Franca Donatoniho na Accademia Ghigiana v Sieně (Itálie)
1989 - 90 - učitel hudební teorie na Státní konzervatoři v Brně
1990 - účast na Internationale Ferienkurse für Neue Musik Darmstadt (J. Cage, I. Xenakis)
1990 - 93 - umělecký aspirant v oboru skladba na JAMU v Brně u prof. A. S. Piňose
1990 - 1998 - dramaturgická spolupráce s festivalem Forfest Kroměříž
1990 - 1996 - studium muzikologie na Masarykově univerzitě (1996, Mgr., cum laude)
1991 - stipendium města Grazu (Rakousko)
1991 - 92 studium skladby a elektronické hudby na Vysoké hudební škole ve Štýrském Hradci u Younghi Pagh-Paan, Hermanna Markuse Preßla a na Institutu pro elektronickou hudbu u Helmutha Denckera
1992 - dosud - vyučuje na Katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
1992 - 2004 - působil na Institutu pro elektronickou hudbu, Universität für Musik und darstellende Kunst Grazi, Rakousko
1993 - hostující skladatel na Institutu pro elektronickou hudbu ve Štýrském Hradci (Projekt \"Bewegungen\"); ukončení umělecké aspirantury na JAMU v Brně (skladba Blízká setkání zběsilostí srdce)
1994 - hostující umělec WERKSTADT GRAZ
od 1995 člen, od roku 2003 místopředseda správní rady Nadace Bohuslava Martinů (podílí se na přípravách kritického vydání děl B. Martinů)
1996 - 2001 - doktorské studium na JAMU (2001, Ph.D.)
1999 - 2001 - dramaturgická spolupráce s festivalem Expozice nové hudby Brno
od 2000 - porotce soutěže mladých skladatelů GENERACE
2000 - festival Baroko 2000 - objednávka opery Coronide
2001 - Středoevropský soubor bicích nástrojů DAMA DAMA - objednávka skladby Petite sirene
2001 - pro Ars Incognita a Pražské jaro - objednávka skladby And Coronis left her look
2001 - založil a doposud vede program Slyšet jinak, zaměřený na komponování dětí v hudební výchově
2003 - festival Baroko a Ensemble Damian - objednávka opery Torso
2003 - festival Expozice nové hudby Brno a Malle Symen Quartet - objednávka skladby Kruhy hladin
2003 - 2006 - proděkan pro vědu, výzkum a zahraničí na Pedagogické fakultě UP v Olomouci
2004 - rekonstrukce Poeme électronique Edgara Varese na IEM Graz
2004 - Poeme électronique binaural - rekonstrukce elektroakustické skladby edgara Vareseho pro virtuální 3D animaci, ve spolupráci s Hochschule für Musik Karlsruhe a Universität für Musik u. darstellende Kunst Graz
2004 - festivaly Concentus Moraviea a České sny a Duo Ardašev - objednávka skladby Drásnění
2004 - Národní divadlo v Praze, Bušení do železné opony IX., inscenace oper Coronide, Torso
2005 - IEM, Univesität für Musik u. darstellende Kunst Graz - objednávka Multiple Gesture
2005 - habilitace na Ostravské univerzitě v oboru hudební teorie a pedagogika
2005 - pro Národní divadlo v Brně - objednávka opery Noci Dnem
2005 - pro Ars Incognita a festival Pražské premiéry - objednávka skladby Le Ro
2005 - Slyšet jinak - festival Expozice nové hudby Brno, workshop komponování žáků ve školách (Biskupské gymnázium Brno, Waldorfská škola Brno, Základní škola Hamry Brno, HF JAMU, PdF UP)
2006 - objednávka skladby Ritorni pro festival Mladé pódium Pardubice
2006 - Festival Slyšet jinak - hudební animační programy - komponování ve třídách (Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova, Základní škola Olomouc, Droždín, Slovanské gymnázium Olomouc, Gymnázium Olomouc-Hejčín, Střední pedagogická škola Přerov, HF JAMU, PdF UP)
2006 - ČRo 3 Vltava - objednávka scénické hudby k inscenaci Tartuffe
2007 - objednávka skladby M, TRASA M pro soubor MoEns

Ocenění

1981 - cena v soutěži skladatelských talentů Čs. rozhlasu
1987 - druhá cena v soutěži mladých skladatelů, pořádané AMU, JAMU VŠMU - dechový kvintet (Čas dobrých naději)
1988 - cena Českého hudebního fondu - (Čas dobrých naději); - cena Českého hudebního fondu - (Agastia)
1989 - cena Českého hudebního fondu - (Brána slunce); - druhá cena v soutěži mladých skladatelů pořádaná AMU, JAMU, VŠMU - (Agastia)
1992 - druhá cena ve skladatelské soutěži GENERACE \'92 - Zdá se mi zato pokaždé
1993 - nadace OSA za orchestrální skladbu (Blízká setkání zběsilostí srdce)
1994 - nadace ČHF za orchestrální skladbu (Blízká setkání zběsilostí srdce); - druhá cena v soutěži GENERACE \'93 - (Šest klavírů)
1995 - druhá cena ve skladatelské soutěži GENERACE \'94 (Jako voda je)
1995 - soutěž elektroakustické hudby MUSICA NOVA \'95, čestné uznání: (Wide Crossing)
1996 - druhá cena v soutěži GENERACE ´95 (Duny)
1997 - Společnost skladtelů
1997 - Musica Iuventis
2005 - Opera Torso byla nominována na inscenaci roku
2005 - inscenace opery Noci Dnem byla nominována na událost roku
2005 - cena rektorky Univerzity Palackého v Olomouci za knihu Postmoderní hudba?
2006 - medaile J.A. Komenského