Vlach Luděk

Rok narození :
1947
Další informace:
přejít na prezentaci

Životopis

V roce 1968 absolvoval Státní konzervatoř v Praze, obor kompozice (u Jana Zdeňka Bartoše) a bicí nástroje (u Stanislava Hojného a Vladimíra Vlasáka). Ve studiích pokračoval na pražské Akademii múzických umění v kompoziční třídě Václav dobiáše. Zde absolvoval roku 1973 (Mgr.), a to veřejným provedením Variací na vlastní téma pro velký symfonický orchestr, jež provedl Symfonický orchestr hl. m. Prahy (FOK) za řízení Jiřího Kouta. 
Při studiu na AMU zde též působil jako externí vyučující. Po ukončení studia vyučoval klavír a sborový zpěv v Lidové škole umění v Týnci nad Sázavou a posléze se ujal korepeticí v Lidové škole umění v Radotíně. 
Z tvorby stojí za zmínku zejména Variace na vlastní téma pro velký symfonický orchestr (1973), jež byly společně se Smyčcovým kvartetem oceněny cenou Českého hudebního fondu, dále několik děl komorních, z nichž se klarinetové trio Pohlednice ze starého zámku (1996), Šest klavírních miniatur (1997), Lidové suity pro dechové kvinteto (1998), Smyčcový kvartet (2000) a trio pro dva lesní rohy a fagot Tři pro tři (2001) dočkaly natočení a odvysílání v Českém rozhlasu Praha. Je též autorem řady instruktivních skladeb pro klavír, akordeon a dětský sbor.