Válek Jiří

  • Válek
Rok narození - Úmrtí:
1923 - 2005
Další informace:
přejít na prezentaci

Životopis

Kompozici studoval na pražské konzervatoři, kde absolvoval Mistrovskou školu v roce 1947 u Jaroslava Řídkého. Zároveň soukromě studoval filozofii estetiku, dějiny hudby a hudební teorii. V roce 1950 absolvoval Vysokou školu pedagogickou a v roce 1952 byl promován na doktora filozofie na Karlově univerzitě. Kromě jiného byl v letech 1949-52 tvůrčím tajemníkem nově vzniklého Svazu československých skladatelů, od roku 1959 patřil po řadu let k čelným pracovnikům vydavatelství Panton, později byl uměleckým ředitelem vydavatelství Supraphon. Od roku 1966 byl profesorem kompozice na pražské konzervatoři a od roku 1979 docentem skladby na pražské Akademii múzických umění (do roku 1989).
Opěrné sloupy skladatelského díla Jiřího Válka tvoří na 20 symfonií, v nichž je vyjádřen autorův vztah k závažným historicko-společenským tématům naší civilizace v uplynulých epochách i v přítomnosti.
V komornich a koncertních skladbách těží autor z niterných a citových hlubin současného človéka, přičemž mnohdy vytváří uměleckou základnu pro vznik další symfonie. Tak tomu bylo kupříkladu u houslového koncertu "Hymnus slunce", psaného na žádost rakouského houslisty Lukase Davida a západoněmeckého dirigenta O. Maga, na níž navazuje 11. symfonie "Revoluční". Válkův Koncert pro marimbu a orchestr, první v české hudbě, vyjadřuje autorovy představy neoficiální soudobé slavnostnosti. Vyvrcholením velkých etap Válkovy tvorby jsou celovečerní hudebně scénická díla: hudebně scénické drama "Shakespearovské variace" představuje devět nejprotikladnějších lidských typů a situací, opera "Hodina pravdy" vyjadřuje satiricky splývavost hranice mezi životem a hrou v pokročilém stadiu rozkladu dnešní civilizace a opera "Hamlet náš současník" byla napsána jako aktuální optimisticko-satirické variace na tematiku z her W. Shakespeara. Vedle zmíněných dvou oper mají satirické zaměřeni i další skladby, mezi nimi "Sonáta o pomocném životě" pro tři nástroje a konferenciéra, koncert pro anglický roh a orchestr "Concerto burlesco" i 15. symfonie - oratorium "Sarkastická", která spolu se 14. symfonií "Trionfale" a 16. symfonii "Neter" je ideově uměleckým vyvrcholenim impozantní řady Válkových symfonií.
V Ietech 1950-1970 napsal Jiři Válek také přes 100 písní a skladeb pro děti a mládež, z nichž mnohé obdržely první ceny v domácích i zahraničnich soutěžích. Z instruktivnlch skladeb "Sonata eroica" pro trubku a klavir byla několikrát vydána tiskem a stala se povinnou skladbou v mezinárodnich interpretačnich soutěžích. Se skladatelskou prací úzce souvisí také rozsáhlá literárni činnost, zahrnující kromě drobných útvarů i knižní monografické a teoretické tituly.

Skladby

Skladba Rok vytvoření Partitura Nahrávka Dostupné
v HIS
Dostupné
v ČRo
Život
3 sonety pro mužs. sbor
Zpívající psíci při měsíci
Hudební leporelo
Audio
XVIII. symfonie "Alternativní" pro střední hlas, dětský sbor a komorní orchestr
XVI. symfonie "Neter"
pro velký symfonický orchestr se sólovým basbarytonem
1978
XV. symfonie "Sarkastická"
pro tenor, baryton, bas, ženský sbor a orchestr
XIV. symfonie - dvojkoncert "Trionfale"
pro dva klavíry a velký orchestr
XIII. symfonie "Gotická"
pro smíšený sbor a orchestr
1977
XII. symfonie /Shakespearovská/
Dvojkoncert pro housle, violu a velký orchestr
Audio
XI. symfonie /Revoluční/
pro klavírní trio, dechový kvintet a velký symfonický orchestr
Virelais festivo
in onore Guillaume de Machaut et imperatore Bohemiae Carolus IV.
Villa dei misteri, pro housle a klavír.
11 hud. fresek na náměty starověkého cyklu nástěnných maleb města Pompejí
VIII. symfonie "Hic sunt homines"
pro soprán a velký orchestr na téma novely "Der Amokläufer" Stefana Zweiga
VII. symfonie
VI. symfonie
pro flétnu, komorní smyčcový orchestr, klavír a bicí nástroje
Variace na téma prvního českého kupletu 19. století "Tak to chce tento svět"
Variace na téma české obrozenecké písně 19.stol.+
Variace na téma české obrozenecké písně 19.stol.+
Variace
pro mužský sbor, sopránové sólo, smyčcový orchestr a bicí nástroje
Tři úsměvy na počest W. A. Mozarta 1976
Tři nokturna
Praha v noci pro komorní smyčcový orchestr a sólovou violu

Zobrazeny záznamy 1 - 20 z 131 nalezených.