Vačkář Dalibor C.

  • Vačkář DC
Rok narození - Úmrtí:
1906 - 1984
Další informace:
přejít na prezentaci

Životopis

Dalibor C. Vačkář byl synem věhlasného skladatele populární hudby, kapelníka a hudebního organizátora Václava Vačkáře. Studoval hru na housle u Rudolfa Reissiga a kompozici u Otakara Šína na pražské konzervatoři v letech 1923 až 1929; na mistrovské škole byl ve hře na housle žákem Karla Hoffmanna, ve skladbě Josefa Suka a v dirigování Otakara Ostrčila. Pestrá a do mnoha oborů zasahující činnost D. C. Vačkáře začala ještě před jeho absolutoriem ročním působením v orchestru Jaroslava Ježka v Osvobozeném divadle. V letech 1934 až 1945 byl D. C. Vačkář členem pražského rozhlasového orchestru a zároveň se věnoval kompoziční a literární činnosti. Od roku 1945 působil po dva roky jako scénarista a dramaturg ve filmovém studiu, pak přešel do svobodného povolání. Vačkářova hudební tvorba, často odrážející subjektivní prožitky, se vždy vyznačovala srozumitelnou melodickou linü, temperamentním rytmickým půdorysem a smyslem pro bohatý instrumentální kolorit. To mimo jiné ovlivnilo i jeho dlouholetou skladatelskou práci pro film (je autorem hudby k osmnácti celovečením filmům). Avšak od svého absolutoria se věnoval D. C. Vačkář hlavně tvorbě symfonické, komorní a vokální. Ze symfonických děl je třeba uvést na prvním místě jeho pět symfonií, jejichž premiéry se uskutečnily v podání České filharmonie. Vynalézavá, často až experimentální je jeho komorní tvorba, která dodnes neztratila nic ze své aktuálnosti a posluchačské přitažlivosti. Literární činnost Dalibora C. Vačkáře zahrnuje podnětnou knihu o instrumentaci symfonického a dechového orchestru, kterou psal se svým otcem, dále četnou kritickou a recenzní činnost, řadu polemických statí v hudebních časopisech a v denním tisku, ale také čtyři sbírky poezie, vydané tiskem a úspěšně uvedené divadetní hry.
Hudební dílo Dalibora C. Vačkáře získalo četné pocty doma i v zahraničí a stalo se trvalou součástí české hudby 20. století. V roce 1966 byl Dalibor C. Vačkář jmenován zasloužilým umělcem.

Skladby

Skladba Rok vytvoření Partitura Nahrávka Dostupné
v HIS
Dostupné
v ČRo
Zpěvy lásky. Cyklus 12 písní pro zpěv a klavír na slova českých básníků
Zlatá brána
pro klavír
Zima v Tatrách
Hudební obraz z filmu "Anděl na horách"
Z dětského světa / Kindermilieu /
Huda pro 5 skupin bicích nástrojů
1970 Audio
Verše pro flétnu a kytaru
Verše
pro flétnu a kytaru
Tři studie pro cembalo
Tři eseje
pro varhany sólo
The preamble to the charter of United nations
pro sbor a bicí
Švanda Dudák
Suita z baletu č.2
Švanda Dudák
III.suita ze stejnojmenného baletu, Tance národů
Symposium pro 5 žesťových nástrojů.
Symposium
pro smyčcový a dechový kvintet
Symfonietta č. 2
Jubilejní - K poctě 40.výročí osvobození ČSSR
Symfonietta
Tři symfonické věty
Symfonie in D
Symfonie č. 5 " Pro juventute ".
Symfonie č. 4 "O míru", se smíšeným sborem.
Symfonie č. 3 "Smoking". Audio
Symfonie č. 1. Fragment 2. věty.

Zobrazeny záznamy 1 - 20 z 89 nalezených.