Tučapský Antonín

  • Tučapský
Rok narození - Úmrtí:
1928 - 2014
Další informace:
přejít na prezentaci

Životopis

Po maturitě na Učitelském ústavu ve Valašském Meziříčí začal studovat hudební výchovu a hudební vědu na Masarykově univerzitě v Brně u B. Štědroně a J. Racka. Své studium ještě rozšířil na Janáčkově akademii múzických umění (obor řízení sboru) a soukromým studiem skladby u J. Kunce.
Učitelskou kariéru zahájil na pedagogických školách v Kroměříži a v Novém Jičíně, později působil v Ostravě na Pedagogické fakultě, kde získal doktorát a úspěšně se habilitoval. Od roku 1975 žil v Londýně.

Stručný životopisný přehled:
- 1949 se stal členem Pěveckého sdružení moravských učitelů.
- 1953 - 54 působil jako korepetitor sboru SND.
- 1956 - 59 působil v učitelském sboru Nový Jičín.
- 1961 se stal sbormistrem Dětského sboru Československého rozhlasu v Ostravě
- 1964 - 1973 působil jako dirigent Pěveckého sdružení moravských učitelů, nejprve jako zástupce Jana Šoupala. Po jeho smrti se stal hlavním dirigentem a uvedl na koncertním pódiu např. celý sborový cyklus Jana Seidla Polnice slávy na text Františka Halase, Kučerovu avantgardní Modrou planetu aj.
- 1970 byl přinucen z kádrových důvodů Pedagogickou fakultu opustit a navíc dostal zákaz působení ve školství a kultuře.
- 1971 - 75 po sňatku s Angličankou (která byla zřejmě hlavním důvodem, proč počátkem 70. let neprošel kádrovým sítem) mu bylo roku 1975 povoleno vystěhování do Velké Británie. Poslední dva roky ve své vlasti pracoval jako skladník u Pozemních staveb na pracovišti Praha-Kyje.

V letech 1975 až do 1996 působil v Anglii jako profesor hudebně-teoretických předmětů a kompozice na Trinity College of Music v Londýně. Po svém příchodu do Anglie se příležitostně uplatňoval jako dirigent významných sborových těles, jako jsou London Chorale a Philharmonia Chorus London. V bývalém Československu byl známý především jako dirigent a sbormistr věhlasného Pěveckého sdružení moravských učitelů, v Anglii u něho naprosto převládla činnost skladatelská. Byl členem uznávaných hudebních sdružení a organizací, např. Composer's Guild of Great Britain a Royal Society of Musicians of Great Britain. Jako první Čech byl jmenován členem Královské hudební akademie. U příležitosti svých 80-tin byl vyhlášen nejúspěšnějším skladatelem vážné hudby za rok 2008 (Výroční ceny OSA 2009).