Kotík Petr

  • Kotík
Rok narození :
1942
Další informace:
přejít na prezentaci

Životopis

Petr Kotík studoval flétnu v Praze u Františka Čecha a ve Vídni u Hanse Rezniceka. Skladbu studoval v Praze u Jana Rychlíka (1960-63) a na vídeňské Hudební akademii u Karla Schieskeho, Hanse Jelinka a Fredericha Cerhy (1963-66). Založil a řídil soubory Musica Viva Pragensis (1961-64) a QUAX (1966-69) v Praze a S.E.M. Ensemble v USA (1970). V roce 1969 odešel do Spojených států na pozvání z Centra uměleckých aktivit na univerzitě v Buffalo. Se souborem S.E.M. pořádal pravidelné koncertní série v New Yorku a jezdil na turné po Spojených státech i západní Evropě. V roce 1974 připravil k nahrávání celé hudební dílo francouzského malíře Marcela Duchampa, které poté vyšlo na LP (Multhipla, 1978) i na CD (Reneé Block Editions, 1991). V letech 1978 až 82 byl třikrát na turné po zemích Jižní Ameriky jako skladatel, flétnista i lektor. V roce 1983 se trvale usadil v New Yorku, kde pokračoval ve své mnohostranné činnosti jako nezávislý skladatel a ředitel souboru S.E.M. Od začátku 80. let se věnuje rovněž dirigování, přičemž se zaměřil především na provádění děl Johna Cage. Na podzim 1991 rozšířil svůj soubor S.E.M. o další hráče, aby mohl provádět orchestrální hudbu. Na koncertech v USA i v Evropě se svým orchestrem uváděl skladby M. Feldmana, E. Varése, J. Cage a mj. premiéroval skladby svých vrstevníků Davida Firsta, Somei Satoha či Leo Smitha.

V roce 1999 inicioval a založil v Ostravě Centrum nové hudby s cílem organizovat mezinárodní Institut a Festival nové hudby pro skladatele a interprety. První ročník festivalu se konal v roce 2001 (pořádá se obrok) a díky Petrovi Kotíkovi, který je jeho uměleckým ředitelem, si postupně získal mezinárodní renomé. Festival Ostravské dny se zatím konal pětkrát a v jeho rámci byl rovněž Kotíkem založen ansámbl Ostravská banda (2005). S tímto souborem Petr Kotík podniká četná koncertní turné v českých zemích i v zahraničí, na nichž uvádí - kromě svých skladeb a skladeb zahraničních kolegů-skladatelů - také novinky současných mladých českých autorů.    

Kotíkova tvůrčí metoda se od počátku opírala o grafické vizuální podklady. Z těchto grafů, jež vznikaly bez vědomého vztahu k samotné hudbě, skladatel vyvozuje jednotlivé hudební složky. V šedesátých letech Kotík pracoval na základě vlastních grafických nákresů, později se inspiroval grafickými materiály, které objevil v laboratoři svého přítele medika na Buffalské univerzitě. Byly to záznamy pokusů, zachycující reakce nervového systému po požití alkoholu. V roce 1982 pak s pomocí Charlese Amese vypracoval počítačový program, založený na Markovově číselném řetězovém procesu. Tento program vytváří postupy, založené na principu kontrolované náhody. Stejně jako u minulých grafů, lze tuto metodu uplatnit na všechny hudební parametry. Svoji tvůrčí metodu Kotík popisuje jako "lineární", kdy skladatel pracuje nejprve zvlášť s každým hlasem, jež pak horizontálně kombinuje. Každý hlas je tak jednou vrstvou výsledného znění celku skladby. K tomu dodává: "V letech 1970 až 1983 sestávala většina mých skladeb pouze z jednotlivých partů. Tyto party lze buď uvádět jako sóla nebo je kombinovat s jinými a tím vytvářet ansámbly různého složení. Rozhodnutí, jak hlasy kombinovat je ponecháno na interpretech, kteří souhru buď předem plánují, nebo ji vytvářejí spontánně během koncertu. Postupně mě větší zájem o tonalitu dovedl k detailnější práci s hudebním materiálem. Každý hlas je nadále komponován individuálně, ale konečná forma je zaznamenaná do partitury."

Všechny Kotíkovy skladby z let 1970 až 1983 byly psány bez přesnějšího vymezení instrumentace. Ať jsou vokální nebo instrumentální, jednotlivé hlasy je možno transponovat do jakékoliv polohy. Pozdější partitury kombinují přesnou notaci s možnostmi oktávových nebo kvintových transpozic. Tento instrumentační koncept se blíží způsobu skládání v barokní hudbě, kde také jenom část partitury vyžadovala přesné obsazení a zbylá instrumentace se mohla měnit podle potřeb interpretů. Od poloviny 70. let Kotík celkem důsledně zdvojuje vybrané hlasy v paralelních čistých intervalech (kvinty. kvarty a oktávy), což vzdáleně připomíná praktiky v gotické a raně renezanční polyfonii. I když jeho nejnovější skladby obsahují i komplikovanější harmonie, preference postupů v čistých kvintách a oktávách je stále patrná.

 

Skladby

  Skladba Rok vytvoření Partitura Nahrávka HIS ČRo Košík
Adagio 1997
Alley 1970
Apparent Orbit 1985
Asymmetric Landing Score
HIS
Commencement 1981
Congo 1962
Děvín
Drums 1981
Explorations in the Geometry of Thinking 1982 Audio
For ZS 2004 Score
HIS
Fragment 1998 Score
HIS
Hudba pro tři 1964 Score
HIS
Chamber Music 1982
If I Told Him 1975
In Four Parts 2010 Score
HIS
Integrated Solos I, II, III 1988
John Mary 1974
Kontrabandt 1967 Score
HIS
Kontrapunkt II 1963 Score
HIS
Letters to Olga 1991 Score
HIS

Označit vše na stránce

Zobrazeny záznamy 1 - 20 z 38 nalezených.