Bařinková Jana rozená Doleželová

  • Bařinková
Rok narození :
1981
Další informace:
přejít na prezentaci

Životopis

Jana Bařinková (roz. Doleželová) studovala v letech 2001 až 2006 na hudební fakultě JAMU v Brně obor kompozice u Františka Emmerta (titul Mgr.). Poté byla přijata do doktorandského studia (2006 - dosud, konzultant Ivo Medek). V roce 2004 získala stipendium nadace ČHF. V rámci studia i jako členka sdružení Hudbaby (Sdružení skladatelek z Moravy) se svou tvorbou zúčastnila na festivalech u nás i v zahraničí (Setkání nové hudby plus v Brně, Forfest Kroměříž, Komponistinen und ihr Werk v Kasselu, Gaudeamus v Amsterodamu, Festival nové hudby v polské Bytomi atd.). Její elektroakustické skladby se objevily na slovenských stránkách RadioArt. Od roku 2007 vyučuje skladbu, klavír, hudební nauku a přípravnou hudební výchovu na ZUŠ. V roce 2010 se stala nejúspěšnějším mladým autorem vážné hudby, kterého každoročně vyhlašuje OSA.

Ocenění

Generace 2004, národní soutěž mladých skladatelů (3. místo za Hudbu pro smyčce a kovové bicí)
Musica Nova 2005 - speciální cena pro mladé české skladatele (za skladbu Duhový ostrov)
OSA 2010 - \"Nejúspěšnější mladý autor vážné hudby\", ocenění vyhlašované Ochranným svazem autorským